VA SYD drar tillbaka kokningsrekommendationen för halva Lunds stad. Vi har nu fått svar på våra analyser av tagna vattenprover och de visar att halva Lunds stad har tjänligt dricksvatten, det vill säga här finns inga koliforma bakterier och dricksvattnet kan användas som vanligt. 


Kokningsrekommendationen kvarstår dock som tidigare för de delar som visas på kartan. 

VA SYD försörjer Lund med dricksvatten indelat i flera så kallade tryckzoner. Prover tagna i det vi kallar för lågzonen visar att dricksvattnet är tjänligt här. Men tyvärr finns det fortfarande koliforma bakterier i några enstaka provsvar i den del av Lund som vi kallar för högzonen. Kokningsrekommendation ligger därför kvar på denna zon.

Kokningsrekommendationen gäller fortfarande för halva Lunds stad, och Stångby, Hardeberga, Södra Sandby, Odarslöv, Flyingeby, Flyinge, Gårdstånga, Holmby och Hammarlunda då de får sitt dricksvatten från högzonen i Lund.          
Enklaste sättet att ta reda på om du är berörd och rekommenderas att fortsätta koka ditt dricksvatten är att titta på kartan. 

Region Skåne meddelar att det inte finns ett förhöjt sjukdomstillstånd i Lund med omnejd.

Nästa pressmeddelande från VA SYD kommer på lördag 11 mars klockan 16.00 då vi har nya provsvar som kan ge oss information om kvaliteten på dricksvattnet i berörda områden.